Organization of the seminars

RTB Klub ima zasebnu salu za sastanke kapaciteta 30 mesta (sa internet priključkom, projektorom i platnom), tako da je idealan za organizaciju seminara i profesionalnih sastanaka manjih obima.
Iznajmljivanje sale je 5000 dinara